“เพราะ… อาทิตย์ คิดถึง จันทร์”

•กุมภาพันธ์ 8, 2009 • 2 ความเห็น
Poster_เพราะ...าทิตย์คิดถึงจันทร์

Poster_เพราะ...อาทิตย์คิดถึงจันทร์

ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUVC-Thammasat Uiversity Volunteer Center) และชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจเสนอ

มหกรรมดนตรีแห่งรักอำลาสายลมหนาว ภายใต้อ้อมกอดของแผ่นฟ้า ผืนน้ำ และตะเกียงแสงดาว ในคืนวันพระจันทร์เป็นใจ ริมแม่้ำเจ้าพระยา

“เพราะ… อาทิตย์ คิดถึง จันทร์”

การเดินทางของความสุข ความทรงจำ จากนักศึกษาท่าพระจันทร์ ถึง ชุมชนพระอาทิตย์
เสาร์ 14 มีนาคม 2552 สี่ไมงเย็นเป็นต้นไป ณ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านความคิดถึงจากบทเพลงรักมากมาย- รู้จักและเข้าใจดนตรีไทยในมุมมองใหม่ๆ -ฟังเพลงไทยอย่างเข้าใจและเป็นสุข

ในงานพบกับ- การแสดงดนตรีไทยและดนตรี Folksong จากนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร- การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารมากมาย- ซุ้มกิจกรรม นิทรรศการ การแสดงผลงาน ฯลฯ

Advertisements